túy nhược thành hoan

TÚY NHƯỢC THÀNH HOAN – 醉若成欢

Tác giả: Trần Sắc – 尘色

Bạn đang xem: túy nhược thành hoan

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, vương vãi gia công x đế vương vãi thụ, thế thân thiện, ngược tâm, HE.

Pass: Tên của doanh nghiệp thụ, ko ghi chép hoa, ghi chép ngay tắp lự, ko dấu

Gợi ý: p*****t*****

Mục lục

Quyển thượng

 tuy-nhuoc-thanh-hoan-thuong

Văn án

ლ Chương 1 ლ Chương 2 ლ Chương 3 ლ Chương 4 ლ Chương 5 ლ

ლ Chương 6 ლ Chương 7 ლ Chương 8 ლ Chương 9 ლ Chương 10ლ

ლ Chương 11 ლ Chương 12 ლ Chương 13 ლ Chương 14 ლ Chương 15 ლ

ლ Chương 16 ლ Chương 17 ლ Chương 18 ლ Chương 19 ლ Chương 20 ლ

ლ Chương 21 ლ Chương 22 ლ

Xem thêm: truyện nữ hoàng làm dáng

—Hết quyển thượng—

Quyển hạ

tuy-nhuoc-thanh-hoan-ha

Văn án

ლ Chương 23 ლ Chương 24 ლ Chương 25 ლ Chương 26 ლ Chương 27 ლ

ლ Chương 28 ლ Chương 29 ლ Chương 30 ლ Chương 31 ლ Chương 32 ლ

ლ Chương 33 ლ Chương 34 ლ Chương 35 ლ Chương 36 ლ Chương 37 ლ

ლ Chương 38 ლ Chương 39 ლ Chương 40 ლ Chương 41 ლ Chương 42 ლ

ლ Chương 43 ლ Chương 44 ლ

—Chính văn hoàn—

ლ Phiên nước ngoài Kinh niên ლ

ლ Phiên nước ngoài đặc biệt ლ

ლ Phiên nước ngoài 100 câu hỏi ლ

Xem thêm: cổ đại full

ლ Phiên nước ngoài Say rượu ლ

ლ Phiên nước ngoài Diễn kịch ლ

—Toàn văn hoàn—

Tác giả

Bình luận