truyên đam mỹ

Các kiệt tác Đam Mỹ thông thường được ghi chép với cùng 1 phong thái thắm thiết, nhẹ dịu, ăm ắp tình thân và tế bào mô tả những tình tiết tình thương yêu trong những anh hùng phái nam vô cùng cụ thể và cảm động. Tuy nhiên, cũng có thể có những truyện Đam Mỹ được ghi chép với phong thái tráng lệ, triệu tập vô việc thể hiện tại những yếu tố xã hội, tư tưởng, linh tính của anh hùng.

Hướng Dẫn Để Được Gia Đình Hào Môn Cưng Chiều

Hướng Dẫn Để Được Gia Đình Hào Môn Cưng Chiều

7.2/10

Bạn đang xem: truyên đam mỹ

3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đề Mạn Mạn

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 18
Phu Nhân Giả

Phu Nhân Giả

7.6/10

5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: W Tòng Tinh

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 80
Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

7.1/10

12.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thương Nghiên

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 67
Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

8.2/10

1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thảo Môi Xa Li Tử

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 30
Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi Dưỡng

Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi Dưỡng

7.5/10

1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tứ Nguyệt Cửu Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 11
Vị Trí Trong Tim

Vị Trí Trong Tim

7.1/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Meii Hoàng

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Teen

Chương 33
Thiếu Gia Trong Lời Đồn

Thiếu Gia Trong Lời Đồn

7.9/10

5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ánh Trăng Sáng Vằng Vặc

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 53
Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mìnhmỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình

Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mìnhmỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình

7.6/10

2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ngũy Nhiên

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 119
Đam Mỹ Minh Hôn

Đam Mỹ Minh Hôn

7.9/10

1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Durii

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 36
Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

7.3/10

1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 33
Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

7.8/10

2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Viễn Thụ

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 32
Hôm Nay Ta Sẽ Làm Đoá Hoa Này Nở Rộ

Hôm Nay Ta Sẽ Làm Đoá Hoa Này Nở Rộ

7.7/10

1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Myena

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 14
Hướng Dẫn Để Được Gia Đình Hào Môn Cưng Chiều

C18

Hướng Dẫn Để Được Gia Đình Hào Môn Cưng Chiều

7.2/10

3.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Phu Nhân Giả

C80

Phu Nhân Giả

7.6/10

5.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

C67

Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

7.1/10

12.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Xem thêm: dung de lo nhau

Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

C30

Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

8.2/10

1.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi Dưỡng

C11

Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi Dưỡng

7.5/10

1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Vị Trí Trong Tim

C33

Vị Trí Trong Tim

7.1/10

1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thiếu Gia Trong Lời Đồn

C53

Thiếu Gia Trong Lời Đồn

7.9/10

5.9K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mìnhmỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình

C119

Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mìnhmỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình

7.6/10

2.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Đam Mỹ Minh Hôn

C36

Đam Mỹ Minh Hôn

7.9/10

1.5K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

C33

Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

7.3/10

1.5K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

C32

Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

7.8/10

2.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Hôm Nay Ta Sẽ Làm Đoá Hoa Này Nở Rộ

C14

Hôm Nay Ta Sẽ Làm Đoá Hoa Này Nở Rộ

7.7/10

1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Hướng Dẫn Để Được Gia Đình Hào Môn Cưng Chiều

7.2/10

Phu Nhân Giả

7.6/10

Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

7.1/10

Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

8.2/10

Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi Dưỡng

7.5/10

Vị Trí Trong Tim

7.1/10

Thiếu Gia Trong Lời Đồn

7.9/10

Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mìnhmỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình

7.6/10

Đam Mỹ Minh Hôn

7.9/10

Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

7.3/10

Hôm Nay Ta Sẽ Làm Đoá Hoa Này Nở Rộ

7.7/10