tây du ký tập 1

35,000₫ 50,000₫

(Bạn đang được tiết kiệm ngân sách được 15,000₫)

Bạn đang xem: tây du ký tập 1

Một chú khỉ sinh rời khỏi từ 1 tảng đá lớn lao đang được xuất hiện nay kể từ thời bàn cổ khai thiên lập địa. Khỉ đá nhanh gọn thực hiện vua Hoa Quả Sơn, trở nên “Mĩ Hầu Vương”. Khỉ đá thèm khát được học tập luật lệ tiên nhằm tu trở thành bất tử, nó mò mẫm cho tới Bồ Đề Tổ Sư nhằm học tập nghệ, được bịa đặt cho tới khuôn mẫu tên: Tôn Ngộ Không. Sau khi tham gia học đoạn 72 luật lệ thần thông đổi mới hoá, những tưởng Tôn Ngộ Không tiếp tục sớm tu chí trở thành tiên, tuy nhiên này lại quậy huỷ, thực hiện biết bao phiền nhiễu cho tới người xem, ngay lập tức cho tới Ngọc Hoàng Thượng đế nó cũng chẳng nể nang…

Sản phẩm đang được xem

Tác giả

Bình luận