đùa

From Wiktionary, the không lấy phí dictionary

Jump vĩ đại navigation Jump vĩ đại search

Bạn đang xem: đùa

See also: Appendix:Variations of "dua"

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

(This etymology is missing or incomplete. Please add vĩ đại it, or discuss it at the Etymology scriptorium.)

Pronunciation[edit]

 • (Hà Nội) IPA(key): [ʔɗuə˨˩]
 • (Huế) IPA(key): [ʔɗuə˦˩]
 • (Hồ Chí Minh City) IPA(key): [ʔɗuə˨˩]

Verb[edit]

đùa • (𢟎, 𢴉)

Xem thêm: doc truyen chu

 1. to joke; vĩ đại jest; vĩ đại tease
 2. to play; vĩ đại mess around
  Synonym: giỡn
  Em chớ đùa với món ăn.You shouldn't play with food.

Derived terms[edit]

Derived terms

Xem thêm: chẳng thà uống chén mạnh bà thang

 • bông đùa
 • đùa cợt
 • đùa giỡn
 • nô đùa
 • trò đùa

Retrieved from "https://nguyentrungtruc.edu.vn/w/index.php?title=đùa&oldid=75703712"