âm mưu và tình yêu trọn bộ

Të lejohet përdorimi i kukive nga Facebook në këtë shfletues?

Ne përdorim kuki dhe teknologji të ngjashme për të ndihmuar në ofrimin dhe përmirësimin e përmbajtjes në Produktet e Meta. Gjithashtu, ne i përdorim ato për të ofruar një përvojë më të sigurt duke përdorur informacionet që marrim nga kukit brenda dhe jashtë Facebook, si dhe për të ofruar dhe për të përmirësuar produktet e Meta për personat që kanë një llogari.

Bạn đang xem: âm mưu và tình yêu trọn bộ

 • Kukit e domosdoshme: Këto kuki kërkohen për të përdorur produktet e Meta dhe janë të nevojshme për funksionimin e synuar të faqeve tona.
 • Kukit nga kompani të tjera: Ne i përdorim këto kuki për të të shfaqur reklamat e produkteve të Meta dhe për të ofruar veçori si harta dhe Clip në produktet e Meta. Këto kuki janë opsionale.

Ti ke kontroll mbi kukit opsionale që ne përdorim. Mëso më shumë rreth kukive dhe mënyrës se si i përdorim ato, si dhe rishiko ose ndrysho zgjedhjet e tua në çdo kohë te Politika e kukive.

Për kukit

Kukit janë pjesë të vogla teksti që përdoren për të ruajtur dhe për të marrë identifikues në një shfletues interneti. Ne përdorim kuki dhe teknologji të ngjashme për të ofruar produktet e Meta dhe për të kuptuar informacionet që marrim rreth përdoruesve, si aktiviteti i tyre në faqet e internetit dhe aplikacionet e tjera.

Nëse nuk ke llogari, ne nuk përdorim kuki për të personalizuar reklamat për ty, dhe aktiviteti që marrim tự të përdoret vetëm për sigurinë dhe integritetin e produkteve tona.

Mëso më shumë për kukit dhe teknologjitë e ngjashme që ne përdorim në Politika e kukive.

Kukit mãng cầu ndihmojnë të ofrojmë, mbrojmë dhe përmirësojmë produktet e Meta, të tilla si personalizimi i përmbajtjes, përshtatja dhe matja e reklamave, di dhe ofrimi i një përvoje më të sigurt.

Duke qenë se kukit që përdorim mund të ndryshojnë herë pas here ndërsa përmirësojmë dhe përditësojmë produktet e Meta, ne i përdorim ato për qëllimet e mëposhtme:

 • Vërtetim për të mbajtur përdoruesit të lidhur
 • Për të garantuar sigurinë, integritetin e faqes dhe produktit
 • Nëse të shfaqim reklama, për të ofruar reklama, rekomandime, statistika dhe matje.
 • Për të ofruar veçori dhe shërbime të faqes
 • Për të kuptuar rendimentin e produkteve tona
 • Për të mundësuar analitikë dhe kërkime
 • On third-party websites and apps to tát help companies that incorporate Meta technologies to tát share information with us about activity on their apps and websites.

Çfarë janë produktet e Meta?

Te produktet e Meta përfshihen aplikacionet Facebook, Instagram dhe Messenger, si dhe çdo veçori, aplikacion, teknologji, softuer ose shërbim tjetër të ofruar nga Meta sipas politikës sonë të privatësisë.

Ke kontrollin mbi kukit opsionale që përdorim:

 • Nëse të shfaqim reklama, kukit tona në aplikacione dhe faqe interneti të tjera në pronësi të kompanive që përdorin teknologjitë Meta, si p.sh. butoni Pëlqej dhe Meta Pixel, mund të përdoren për të personalizuar reklamat e tua.
 • Ne tự të përdorim kuki nga kompani të tjera për të të shfaqur reklama jashtë produkteve të Meta dhe për të ofruar veçori si harta dhe Clip në produktet e Meta.

Mund t'i rishikosh ose t'i ndryshosh zgjedhjet e tua në çdo kohë te parametrat e kukive.

Kuki nga kompani të tjera

Xem thêm: năm tháng rực rỡ

Ne përdorim kuki nga kompani të tjera për të të shfaqur reklamat e produkteve tona dhe për të ofruar veçori si harta, shërbime pagese dhe Clip.

Ne përdorim kuki nga kompani të tjera në produktet tona:

 • Për të të shfaqur reklama për produktet dhe veçoritë tona në aplikacionet dhe faqet e internetit të kompanive të tjera.
 • Për të ofruar veçori në produktet tona si harta, shërbime pagese dhe Clip.
 • Për analitikë.
 • Veçoritë që përdor në produktet e Meta nuk tự të preken.
 • Ne tự të jemi në gjendje t'i personalizojmë më mirë reklamat për ty jashtë produkteve të Meta dhe të matim rendimentin e tyre.
 • Kompanitë e tjera tự të marrin informacion rreth teje duke përdorur kukit e tyre.

Nëse nuk i lejon këto kuki

 • Disa veçori në produktet tona mund të mos funksionojnë.
 • Ne nuk tự të përdorim kuki nga kompani të tjera për të personalizuar reklamat për ty jashtë produkteve të Meta ose për të matur rendimentin e tyre.

Mënyra të tjera për të kontrolluar informacionet e tua

Menaxho përvojën tënde të reklamave në Qendrën e Llogarive

Mund të menaxhosh përvojën tënde të reklamave duke vizituar parametrat e mëposhtëm.

Preferencat për reklamat

Në preferencat për reklamat mund të zgjedhësh nëse ne të shfaqim reklama dhe të bëjmë zgjedhje në lidhje u informacionin e përdorur për të të shfaqur reklamat.

Parametrat e reklamave

Për të të shfaqur reklama më të mira, ne përdorim të dhënat që reklamuesit dhe partnerët e tjerë mãng cầu ofrojnë në lidhje u aktivitetin tënd jashtë produkteve të kompanisë Meta, duke përfshirë faqet e internetit dhe aplikacionet. Ti mund të kontrollosh nëse ne i përdorim këto të dhëna për të të shfaqur reklama në parametrat e reklamave.

Xem thêm: naruto the last

Më shumë informacione lidhur u reklamimin online

Kontrolli i kukive u parametrat e shfletuesit

Shfletuesi ose pajisja jote mund të ofrojnë parametra që të lejojnë të zgjedhësh nëse kukit e shfletuesit janë të caktuara dhe t'i fshish ato. Këto kontrolle ndryshojnë sipas shfletuesit dhe prodhuesit mund të ndryshojnë në çdo kohë parametrat që i vënë në dispozicion dhe mënyrën se si ato funksionojnë. Që nga 5 tetori 2020, mund të gjesh informacione shtesë për kontrollet e ofruara nga shfletuesit e mirënjohur në lidhjet më poshtë. Pjesë të caktuara të Produkteve të Meta mund të mos funksionojnë siç duhet nëse ke çaktivizuar kukit e shfletuesit. Ki parasysh se këto kontrolle janë të ndryshme nga kontrollet që ofron Facebook.

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Safari
 • Safari për celular
 • Opera