1 canh giờ

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Hệ đơn vị chức năng đo Trung Quốc (từ Hán 市制, Hán Việt thị chế, phiên âm Latin shi zhi) là khối hệ thống giám sát nhập giao thương ở Trung Quốc xưa cơ.

Bạn đang xem: 1 canh giờ

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Trung Hoa to lớn bao gồm nhiều vùng cương vực, trải nhiều triều đại phong con kiến và chính sách chủ yếu trị không giống nhau. Quá trình tiến thủ triển của khối hệ thống đơn vị chức năng đo ở một quốc gia vì vậy cũng phức tạp. Có sự ko thống nhất lúc đối chiếu những tư liệu không giống nhau; ví dụ Một trong những tài liêu phương Tây và những sách lịch sử hào hùng ở nước Việt Nam.

Các đơn vị chức năng đo nhập khối hệ thống truyền thống cổ truyền ở Trung Quốc được chi chuẩn chỉnh hóa nhập thế kỉ trăng tròn nhằm quy đổi quý phái hệ quốc tế về đơn vị chức năng đo (SI). phần lớn đơn vị chức năng đo Trung Quốc còn dựa vào hạ tầng 16 như cũ. Vào thời điểm đầu thế kỷ trăng tròn, Hồng Kông ko nằm trong Trung Quốc và ở ngoài sự cách tân này; thời nay những đơn vị chức năng truyền thống lâu đời vẫn được sử dụng cùng theo với những đơn vị chức năng SI và hệ giám sát Anh ở Hồng Kông.

Dường tựa như những đơn vị chức năng SI ko được gọi là mới mẻ ở Trung Quốc. Tên gọi Trung Hoa cho tới đa số những đơn vị chức năng SI là dựa vào tên thường gọi đơn vị chức năng truyền thống lâu đời có mức giá trị sớm nhất. Khi cần thiết nhấn mạnh vấn đề cho tới khối hệ thống cũ được sử dụng thì người tao thêm thắt chữ "thị" (市, shi), tức là "chợ", trước thương hiệu đơn vị chức năng truyền thống; còn Lúc mong muốn trình bày thêm thắt cho tới đơn vị chức năng SI, thêm thắt chữ "công" (公, gōng), tức là "chuẩn chung", nhập trước.

Xem thêm: dung de lo nhau

Chiều dài[sửa | sửa mã nguồn]

 • 1 lý, 1 dặm (市里, li) = 15 dẫn = 500 m
 • 1 dẫn (引, yin) = 10 trượng = 33,33 m
 • 1 trượng (市丈, zhang) = 2 cỗ = 3,33 m
 • 1 cỗ (步, bu) = 5 xích = 1,66 m
 • 1 xích, (市尺, chi) = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm
 • 1 thốn (市寸, cun) = 10 phân = 3,33 cm
 • 1 phân (市分, fen) = 10 ly = 3,33 mm
 • 1 ly (市厘, li) = 10 hào = 1/3 mm = 333,3 µm
 • 1 hào (毫, hao) = 10 ty = 33,3 µm
 • 1 ty (丝, si) = 10 hốt = 3,3 µm
 • 1 hốt (忽, hu) = 1/3 àm = 333,3 nm

Hồng Kông[sửa | sửa mã nguồn]

 • 1 xích (尺, chek) = 37,147 5 cm, chủ yếu xác
 • 1 thốn (寸, tsun) = 1/10 thước = ~3,715 cm
 • 1 phân (分, fan) = 1/10 thốn = ~3,715 mm

Diện tích[sửa | sửa mã nguồn]

 • 1 khoảnh (市顷, qing) = 100 khuôn = 66 666, 6 m²
 • 1 khuôn (市亩 / 畝, mu) = 10 phân = 60 phương trượng = 666,6 m²
 • 1 phân (市分, fen) = 10 lý = 66,6 m²
 • 1 li(市里, li) = 6,6 m²
 • 1 phương trượng (方丈, zhang²) = 100 phương xích = 11,11 m²
 • 1 phương xích (方尺, chi²) = 100 phương thốn = 1/9 m²= 0,11 m²
 • 1 phương thốn (方..., cun) = 1 111,1 mm²

Thể tích (của những phân tử tách như ngũ cốc)[sửa | sửa mã nguồn]

 • 1 thạch (市石, dan) = 10 đẩu/đấu = 100 lít
 • 1 đẩu/đấu (市斗, dou) = 10 thăng = 10 lít
 • 1 thăng (市升, sheng) = 10 hộc = 1 lít
 • 1 hộc (合, ge) = 10 chước = 0,1 lít
 • 1 chước (勺, shao) = 10 toát = 0,01 lít
 • 1 toát (撮, cuo) = 1 ml = 1 cm³

Khối lượng[sửa | sửa mã nguồn]

 • 1 đảm (市担 / 擔, dan) = 100 cân nặng = 50 kg
 • 1 cân nặng (市斤, jin) = 10 lượng = 500 g (cổ: 1 cân nặng = 16 lượng)
 • 1 lượng, lạng ta (市两, liang) = 10 chi phí = 37.3 g
 • 1 chi phí (市钱, qian) = 10 phân = 3.73 g
 • 1 phân (市分, fen) = 10 li = 500 mg
 • 1 li (市厘, li) = 10 hào = 50 mg
 • 1 hào (毫, hao) = 10 si = 5 mg
 • 1 ti (絲, si) = 10 hu = 500 µg
 • 1 hốt (忽, hu) = 50 µg

Hồng Kông[sửa | sửa mã nguồn]

 • 1 đảm, 1 picul (担, tam) = 100 cân nặng = 60,48 kg
 • 1 cân nặng, 1 catty (斤, kan) = 604,789 82 g chủ yếu xác
 • 1 lượng, 1 tael (兩, leung) = 1/16 cân nặng = 37,8 g
 • 1 chi phí, 1 mace (錢, tsin) = 1/10 lượng = 3,78 g
 • 1 phân, 1 candareen (分, fan) = 1/10 chi phí = 0,378 g

Theo [1], catty nguồn gốc xuất xứ kể từ kati ở Malaysia được khái niệm là "một đơn vị chức năng đo lượng ở Trung Hoa và một số trong những nước nằm trong địa ở Đông Nam Á". Nó xấp xỉ 1 lb (pound) tùy thuộc vào quốc gia:

Xem thêm: thế giới tiên hiệp

 • Malaysia, 1 catty = 604,79 g;
 • Thái Lan, 1 catty = 600 g;
 • Trung Hoa, theo gót [2] 1 catty (觢,斤) = 500 g.

Cân, 斤 hoặc jinkan, hoàn toàn có thể với quy đổi tùy từng những giai đoạn lịch sử hào hùng không giống nhau: 500 g (10 lượng), 250 g, 604,79 g và 600 g (16 lượng).

Khối lượng kim trả Hồng Kông[sửa | sửa mã nguồn]

 • 1 kim vệ lượng, 1 tael troy (金衛兩) = 37,429 g (chính xác)
 • 1 kim vệ chi phí, 1 mace troy (金衛錢) = 1/10 kim vệ lượng = 3,743 g
 • 1 kim vệ phân, 1 candareen troy (金衛分) = 1/10 kim vệ chi phí = 0,374 g

Thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

 • 1 nhật (日, ri) = 12 thời canh = 96 xung khắc = một ngày (24 h).
 • 1 thời canh (时辰, shi chen) = 8 xung khắc = 2 tiếng.
 • 1 xung khắc (刻, ke) = 60 phân = 15 phút.
 • 1 phân (分, fen) = 15 giây.

Từ sau năm 1645 (trừ trong thời hạn kể từ 1665 cho tới 1669), những quy đổi tương tự về thời hạn bên trên đấy là đích. Nhưng trước năm 1645 (bắt đầu triều đại Thanh), nước ngoài trừ một số trong những tiến độ cụt, quy đổi là như sau:

 • 1 nhật (日, ri) = 12 thời canh = 100 khắc
 • 1 thời canh (时辰, shi chen) = xung khắc = 8 xung khắc trăng tròn phân

Khảo dị[sửa | sửa mã nguồn]

Theo trang mạng [1] Lưu trữ 2004-12-06 bên trên Wayback Machine với những khác lạ. Tuy nhiên những đơn vị chức năng đo bên trên trang cơ ko đề chữ Hán gốc. Chúng được ghi tiếp sau đây với những tên thường gọi Việt phỏng đoán theo gót thương hiệu Lantin.

Chiều dài[sửa | sửa mã nguồn]

 • 1 lý, 1 dặm (li) = 18 dẫn = 414 m
 • 1 dẫn (yin) = 10 trượng = 23 m
 • 1 trượng (zhang) = 2 cỗ = 10 thước = 2.3 m
 • 1 cỗ (pou) = 5 thước = 1,15 m
 • 1 thước (1 xích, tchi) = 10 tấc = 0,23 m
 • 1 tấc, thốn (cun) = 10 phân = 2,3 cm
 • 1 phân (fen) = 10 li = 2,3 mm
 • 1 li (li) = 10 hào (hao) = 0,23 mm

Diện tích[sửa | sửa mã nguồn]

 • 1 khuôn (meou) = 10 phân = 614,4 m²
 • 1 phân (fen) = 10 li = 24 cỗ vuông (kung, pou²) = 61,44 m²
 • 1 li (lyi) = 10 hào

Khối lượng[sửa | sửa mã nguồn]

 • 1 đảm (dan) = 120 cân nặng = 30 kg
 • 1 cân nặng (jin) = 16 lượng = 0,250 kg
 • 1 lượng (liang) = 24... zhu
 • 1... (zhu) = 100... shu

Thể tích[sửa | sửa mã nguồn]

 • 1 thạch (chei) = 10 đẩu = 103,544 lít
 • 1 đẩu (to) = 10 thăng = 10,354 4 lít
 • 1 thăng (cheng) = 10 hợp ý = 1,035 44 lít
 • 1 hợp ý (kho) = 10 chước (chao)

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Bản sao tiếp tục lưu trữ”. Bản gốc tàng trữ ngày trăng tròn mon 9 năm 2011. Truy cập ngày 4 mon 5 năm 2021.
 2. ^ Tiêu chuẩn chỉnh giám sát Trung Hoa năm 1929
 • Hong Kong government definitions for Chinese units
 • Conversion of unit

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 • Theo [2], một toát vị 0,3 ml, do đó đơn vị chức năng này nhập giờ Việt không giống với giờ Hoa [3].

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hệ giám sát cổ của Việt Nam
 • Chỉ (đơn vị đo)
 • Chữ số Trung Quốc